Booking av elsykler

Dette eksemplet viser noen "klipp" fra hvordan det kan se ut dersom man leier ut elsykler. Viser også sykler som er låst med låsesystem som kan åpnes med digitale nøkler gjennom Unloc. Det finnes også flere funksjoner og mulighet til å tilpasse for ulike behov.

Kunden booker en sykkel

Den som leier ut elsykler får sin "egen" link hos Romis. F.eks https://romis.no/booking/elsykkel-utleie. Det som står bak "booking/" kan velges selv, så lenge det ikke allerede er opptatt.

Finner ledig sykkel

Kunden går til utleiers egen link og kan hente frem ledige sykeler i ønsket tidsrom.

Velg sykkel

Legger inn sine opplysninger

Når ønsket sykkel og tidsrom er valgt fortsetter kunden til neste trinn hvor personlige opplysninger fylles ut. Dersom syklene kan låses opp via Unloc, spesifiseres det at mobilnummer må oppgis. Dersom kunden legger inn feil (mobil)telefonnummer vil ikke kunden motta nødvendige nøkler.

Oppgi opplysninger

Bekrefter reservasjon

Etter at personlige opplysninger er lagt inn fortsetter kunden til siste trinn hvor reservasjonen bekreftes og eventuelt betales. Dersom man ønsker å ta betalt så støttes følgende betalingsløsninger:

  • Vipps
  • Stripe (kortbetaling)
  • PayPayl
  • Bambora (WorldLine)

Bekrefte booking

Nøkler sendes til mobil

Når reservasjonen er bekreftet og betalt sendes det ut nøkler til kundens mobil. Det er da nødvendig at kunden benytter Unloc sin app for iPhone eller Android.

Nøkkel sendes til Unloc app

Bekreftelse på e-post

Det sendes også ut en e-post til kunden med reservasjonsbekreftelse. Dersom kunden har forhåndsbetalt vil denne e-posten først sendes ut når betalingen er registrert i Romis.

E-post med bekreftelse av ny booking kan også sendes til et valgfritt antall brukere med tilgang til Romis.

Noe av det man kan se med brukertilgang

I kalenderen får man en oversikt over bookinger pr måned, uke og dag

Kalender

Hjem-skjermen viser kommende bookinger i en liste og siste ordrer (kunder som har reservert) som har kommet inn.

Hjem

Begrense tilgang til booking

Dersom man ønsker å spesifisere hvilke personer som har tillatelse til å reservere elsykler, kan dette gjøres gjennom en "tillattliste". Listen inneholder en liste med epost-adresser til de som kan reservere. Det er da viktig at kunden kjenner til hvilken epost-adresse som ligger i tillattlisten.

NB! Dersom kunden benytter en annen epost-adresse enn den som er i "tillattlisten" vil ikke kunden få spesifikk beskjed om at dette er grunnen til at reservasjonen ikke kan fullføres. Dette er av sikkerhetsmessige årsaker.

Tillattliste

Oppsett av priser

Prisoppsettet er forholdsvis fleksibelt. Det kan settes ulike priser for ulike sykler. Og det kan settes ulike priser for ulike tidsperioder. Det kan også settes opp automatisk prisjustering pr år.

Brukere

Brukertilgang

Flere brukere kan få tilgang til å administrere reservasjoner. Disse inviteres gjennom å legge inn epost-adresse. Det kan også legges til brukere med "begrenset" tilgang. Brukere med begrenset tilgang kan lese det meste av informasjon, men gjøre få endringer.

Brukere