Stenge for booking i perioder

Det kan stenges for booking i perioder. Regel for stenging kan gjøres for alle enheter, spesifikke enheter eller kategorier av enheter.

Start og slutt for stengt periode angis med dag i måned og vil gjelde hvert år. Noen eksempler:

  • Gjelder fra 1/12 og gjelder til 1/5 vil stenge for booking:
    • 1.12.2023 - 1.5.2024
    • 1.12.2024 - 1.5.2025
  • Gjelder fra 1/6 og gjelder til 15/6 vil stenge for booking:
    • 1.6.2024 - 15.6.2024
    • 1.6.2025 - 15.6.2025

Stenge en periode for alle enheter

Gå til "Enheter" i menyen og velg så "Bookingregler".

Legg til en regel som ikke angir enhet eller kategori for å stenge alle enheter i en periode. Angi dag/mnd fra og til og sett Maksimal lengte på booking (dager) til 0.

I eksemplet nedenfor er alle enheter stengt for booking fra 1. juni til 15. juni

Stenge for alle enheter

Når alle enheter er stengt vil dette også fremkomme i bookingkalenderen, som vist nedenfor.

Booking - alle enheter stengt

Stenge en periode for en enkelt enhet

Legg til regel for periode (samme som over) med Maksimal lengte på booking (dager) satt til 0 og angi enhet, slik som vist nedenfor.

Stenge for en enhet

For å åpne booking av kun denne enheten, gå til "Enheter" og "Enhetsliste". Finn enheten i listen og trykk på link-symbolet slik som vist nedenfor.

Åpne booking for en enhet

Bookingkalenderen vil da vise at enheten er stengt for aktuell periode.

Booking - en enhet er stengt

NB! Dersom en enkelt enhet har en regel, men booking-link som viser flere andre enheter vil ikke kalenderen vise at denne enheten er stengt. Dette er fordi det er andre enheter som kan bookes i perioden. Dersom det velges en enhet som er stengt i valgt periode, vil det fremkomme en melding om dette og man kan ikke fortsette bookingen.

Valideringsfeil hvis blandet visning

Stenge en periode for en kategori av enheter

Dersom det benyttes kategorier kan alle enhetene i kategorien stenges for en periode.

Legg til regel som tidligere og angi en kategori som regelen gjelder for.

Stenge for en kategori

Gå til "Enheter" og "Kategorier" i menyen og trykk på booking-link-symbolet, som vist nedenfor.

Åpne booking for en kategori

I bookingkalenderen vil man se at alle enhetene er stengt for angitt periode i regelen.

Booking - en kategori er stengt