Kategorier

Med kategorier kan man organisere enheter og sette flere innstillinger for flere enheter på samme sted. Alle innstillinger er valgfrie og de som kan setts er:

  • Farge i kalender
  • Tilgjengelighet i "offentlig booking"
  • Låse spesielle dager i "offentlig booking"
  • Angi bookingregler for en samling av enheter

For å opprette en kategori gjør man følgende:

  1. Trykk på "Legg til kategori" øverst til høyre (dersom det ikke allerede finnes noen kategorier, så kommer skjemaet for å legge til opp automatisk)
  2. Knytt ønskede enheter til kategorien ved å velge en eller flere enheter i feltet for enheter
  3. Sett ønskede innstillinger
  4. Trykk "Lagre kategori"

Legg til kategori

Trykk på "Legg til kategori" øverst til høyre i bildet og trykk "Lagre" når alt er ferdig.

Legg til kategori

Oversikt over kategoier

Oversikt over kategorier finner du ved å gå til "Enheter" også "Kategorier".

Oversikt over kategorier

Endre en kategori

For å endre en kategori, gå til oversikt over kategorier og trykk på "Endre" på den kategorien du ønsker å endre.

Endre kategori