Vaktliste

Vakter kan markeres for om det trengs godkjenning av personen som skal ha vakten. Dersom godkjenning er nødvendig vil personen kunne gå inn i vaktlisten og se alle vakter som ligger til godkjenning.

Vakter som ennå ikke er tatt stilling til (hverken godkjent eller avvist) vil være sorte i vaktlistekalenderen.

Dersom en person godkjenner en vakt vil den markeres som grønn i vaktlistekalenderen.

Dersom en person avviser en vakt vil den markeres som rød i vaktlistekalenderen og det er nødvendig å finne en ny person som kan ta vakten. Den samme vakten kan åpnes og person kan endres.

Legg til ny vakt

Markèr i vaktlistekalenderen for å legge til en ny vakt.

I visningsmodus "Dag" kan både person og tidspunkt velges i vaktlistekalenderen. For andre visningsmoduser må person og tidsrom spesifiseres i dialogen som åpnes.

Legg til vakt

Godkjenning av vakt

Brukeren som har vakter til godkjenning får disse vaktene over selve vaktlistekalenderen.

Godkjenning av vakt

Det kan printes vaktliste for alle brukere, eller bare èn bruker. Bruk "Agenda" funksjonen for å printe vakter for en gitt måned.

Velg filter-funksjonen for å velge kun en bruker.

Filter på bruker

Trykk på "Skriv ut" for å printe.

Skriv ut